Triathlonkoulut

Triathlonkoulun alaluokka keväälle 2018

Espoo Triathlonin (EsTri) ja Leppävaaran Sisun (Sisu) yhteisen triathlonkoulun alaluokka ottaa uusia op­pi­lai­ta keväälle 2018. Koulu soveltuu vasta-alkajille ja kaikille triathlonista kiinnostuneille tai mikäli haluat muu­ten vain parantaa juoksu- tai uintitekniikkaasi tai kohentaa kuntoasi monipuolisella tavalla. Kevään ala­luo­kan tavoite on puolestaan osallistua pika- tai pe­rus­mat­kan kil­pai­luun kesäkuussa 2018 toi­nen toistaan tu­kien.

Koulu aloittaa 8.1.2018 harjoitellen 28.5.2018 asti seu­raa­vasti:

 • maanantaisin juoksutekniikka klo 19:30 – 20:25 tai 20:30 – 21:25 Karakalliossa. Oh­jaaja on Sisun Timo.
 • tiistaisin keskivartaloharjoitus + venyttely kello 20:00 – 20:55 Lintuvaaran koululla 24.5.2018 asti. Oh­jaaja on Sisun Kirsi.
  • 4.5.2018 jälkeen tunti on perjantaina klo 19:00-19:55 Lep­pä­vaa­ran uima­hal­lil­la
 • lauantaisin klo 08:00 – 09:00 uintitekniikkaharjoitus Lep­pä­vaa­ran uimahallissa. Ohjaajina EsTrin Mi­ra Turunen ja Se­bas­tian Thoret.

Kouluun otetaan 32 triathlonin a­loit­ta­jaa tai la­­jis­ta hetken naut­ti­nut­ta. O­­saat­han kui­ten­kin ui­da 400 m yh­tä­jak­soi­sesti jollain uinti­tyy­lil­lä?

Koulun hinta on 250 € sisältäen yl­lä­mainitut ohjatut har­joi­tuk­set ja ui­­ma­hal­lin sisäänpääsymaksut. Lisäksi laskutetaan seurojen vuoden 2018 jäsenmaksut.

Ilmoittaudu osoitteessa www.leppavaaransisu.fi -> harrasteliikunta -> il­moittautuminen

Lisätietoja:

Muutokset ovat mahdollisia.

Triathlonkoulun yläluokka keväällä 2018

Espoo Triathlonin (EsTri) ja Leppävaaran Sisun (Sisu) yhteinen triathlonin yläkoulu ottaa uusia op­pi­lai­ta ke­vät­kau­del­le 2018. Koulu soveltuu triathlonia jo opiskelleille, joilla on selkeitä tavoitteita kesäkaudelle 2018.

Ta­voit­teena on kehittää kestävyys- ja tekniikkapohjaa si­ten, et­tä ke­vään 2018 opintojen jälkeen koululaiset voi­vat suo­riutua pe­rus- tai puo­limatkan kil­pai­lusta kesällä 2018 hy­myillen. Har­joit­telun run­kona on koulun opettaja Tiina Krusberg ryhmälle te­kemä viik­ko­kohtainen val­mennus­suun­ni­tel­ma.

Koulu aloittaa 9.1.2018 harjoitellen 29.5 2018 asti seu­raa­vasti:

 • tiistaisin spinning kello 19:45 – 20:45 Unisport Kluu­vissa 14.4.2018 asti kaksi kertaa kuukaudessa. Ohjaaja on EsTrin Satu Ala­valkama.
  • 14.4.2018 jälkeen tiistaisin luokan oma 90 mi­nuu­tin yhdistelmäharjoitus. Paikka ja aika vaihtelevat. Ohjaajana on oma ope Tiina Krusberg.
 • perjantaisin kehonhuoltoharjoitus klo 19:00 – 19:55 Leppävaaran uimahallilla. Oh­jaaja on Sisun Kirsi.
 • lauantaisin klo 07:00-08:00 uintitekniikkaharjoitus Lep­pä­vaa­ran uimahallissa. Ohjaaja ovat EsTrin Mira Turunen ja Sebastian Thoret.
 • sunnuntaisin juoksutekniikka, liikkuvuus- ja fysiikkaharjoitus klo 10:30-12:00 Kannusillanmäen väes­tön­suojassa. Ohjaaja on EsTrin Donna Suomi.

Kouluun otetaan kahdelle luokalle yhteensä 32 triathlonistia. Koulun hinta on 520 €, joka laskutetaan kah­des­sa erässä. Hinta sisältää viikkokohtaisen valmennusohjelman, yl­lä­mainitut ohjatut harjoi­tuk­set ja sisään­pää­sy­mak­sut kevään 2018 lop­puun asti. Lisäksi las­ku­te­taan Si­sun ja EsTrin vuo­den 2018 jäsen­mak­sut.

Ilmoittaudu osoitteessa www.leppavaransisu.fi -> harrasteliikunta -> ilmoittautuminen

Lisätietoja:

Muutokset ovat mahdollisia.

Leppävaran Sisu ry
Espoo Triathlon ry