Ajankohtaista

Triathlonkoulun yläluokat 8A ja 8B syksyllä 2017 Espoo Triathlonin (EsTri) ja Leppävaaran Sisun (Sisu) yhteinen triathlonin yläkoulu ottaa uusia oppilaita syyskaudelle 2017. Koulu soveltuu triathlonia jo opiskelleille, joilla on tavoitteita kesäkaudella 2018. Tavoitteena on rakentaa kestävyys- ja tekniikkapohjaa siten, että kevään 2018 opintojen jälkeen koululaiset voivat suoriutua perus- tai puolimatkan kilpailusta kesällä 2018 hymyillen. Harjoittelun runkona on koulun rehtorin Donna Suomen ryhmälle tekemä valmennussuunnitelma. Koulu aloittaa 28.8.2017 harjoitellen joulukuun loppuun asti seuraavasti: maanantaisin lihashuoltoharjoitus klo 19:00 – 20:00 Postipuun koululla, sisällä ja ulkona, 4.12 asti. Ohjaaja on Sisun Timo. tiistaisin spinning kello 20:10 – 21:10 Unisport Meilahdessa. Ohjaaja on EsTrin Satu Alavalkama. lauantaisin klo 07:00 – 08:00 (8A –luokka) ja klo 08:00-09:00 (8B –luokka) uintitekniikkaharjoitus Leppä-vaaran uimahallissa. Ohjaaja on EsTrin Mira Turunen. sunnuntaisin juoksutekniikka, liikkuvuus- ja fysiikkaharjoitus klo 10:30-12:00 Kannusillanmäen väes-tönsuojassa. Ohjaaja on EsTrin Donna Suomi. Kouluun otetaan kahdelle luokalle yhteensä 16, 8 (8A) + 8 (8B) triathlonista jo hetken nauttinutta. Koulun hinta on 515 €, joka laskutetaan kahdessa erässä. Hinta sisältää yllämainitut ohjatut harjoitukset ja sisäänpääsymaksut vuoden 2017 loppuun asti. Lisäksi laskutetaan Sisun ja EsTrin vuoden 2017 jäsenmaksut 25 € + 25 €. Ilmoittaudu osoitteessa www.leppavaransisu.fi -> harrasteliikunta -> ilmoittautuminen Lisätietoja: sihteeri Pasi Raatikainen, espoo.triathlon@gmail.com, 043 82 43 698 toiminnanjohtaja Sari Koivumäki, sari.leppavaaransisu@saunalahti.fi, 044 340 5327 Muutokset ovat mahdollisia.
Espoo Triathlonin (EsTri) ja Leppävaaran Sisun (Sisu) yhteisen triathlonkoulun alaluokka ottaa uusia op¬pi-lai¬ta syys¬kau¬del¬le 2017. Koulu soveltuu vasta-alkajille ja kaikille triathlonista kiinnostuneille tai mikäli haluat muuten vain parantaa juoksu- tai uintitekniikkaasi tai kohentaa kuntoasi monipuolisella tavalla. Ta¬voit-teena on rakentaa kunto- ja tekniikka pohjaa siten, että koululaiset voivat jatkaa halutessaan mielekkäästi ke¬vääl¬lä 2018 al¬ka¬vaan triathlonkoulun yläluokalle. Kevään yläluokan tavoite on puolestaan osallistua pika- tai pe¬rus¬mat¬kan kil¬pai¬luun kesäkuussa 2017 toi¬nen toistaan tukien ja keväällä lajeihin lisätään pyöräily. Koulu aloittaa sunnuntaina 27.8.2016 harjoitellen 17.12.2017 asti seu¬raa¬vasti: • lauantaisin klo 07:00 – 08:00 1A ja 08:00-9:00 1B uintitekniikkaharjoitus Leppävaaran uimahallissa. Ohjaajana EsTrin Mira. • sunnuntaisin juoksutekniikka- ja fysiikkaharjoitus klo 19:00-19:55 1A ja 20-20:55 1B Sisu-saleilla, Karakalliontie 10. Ohjaajana Sisun Mervi. Kouluun otetaan 16 1A+161B triathlonin a¬loit¬ta¬jaa tai la¬jis¬ta jo hetken naut¬¬ti¬nut¬ta. O¬saat¬han kui¬ten¬kin ui-da 400 m yh¬tä¬jak¬soi¬sesti jollain uinti¬tyy¬lil¬lä? Kurssin hinta 190€ sisältäen yl¬lä¬mainitut ohjatut har¬joi¬tuk¬set ja uimahallin sisäänpääsymaksut, lisäksi uusilta jäseniltä seurojen vuoden 2017 jäsenmaksut (EsTri 25 €, Sisu 25 €) Ilmoittaudu osoitteessa www.leppavaaransisu.fi -> harrasteliikunta -> ilmoittautuminen Lisätietoja: • toiminnanjohtaja Pasi Raatikainen, tj@heltri.fi, 043 82 43 698 • toiminnanjohtaja Sari Koivumäki, sari.leppavaaransisu@saunalahti.fi, 044 340 5327 Muutokset ovat mahdollisia.
Ilmoittautuminen alkaa paikanpäällä klo 16:45. Lajit 4-5 -v 40 m, 6-9 -vuotta 40 m ja pituus, 10-vuotta ja vanhemmat 60/100m ja kuula. Tervetuloa!
Ilmoittautuminen internetissä: yleisurheilu ->ilmoittautuminen
Lisäyksiä saatta tulla :)
Seniorit ja aikuiset –aamujumppaa toukokuussa. Kertamaksu 4€, ei ennakkoilmoittatumista. tänään Seniorit ja aikuiset –aamujumppa. Kertamaksu 4€, ei ennakkoilmoittatumista. Kaikille sopivaa perusjumppaa sisällä. Ke 3.5. klo 9-9:55 Ke 10.5. klo 9-9:55 Ke 17.5. klo 9-9:55 Osoite Karakalliontie 10, 02620 Espoo. Sisäänkäynti Kotkapolun puolelta, karakallion ostoskeskuksen takana olevien parkkipaikkojen kautta, Karakallion huollon sisäänkäyntiä vastapäätä
RSS ATOM